Hell Open spilles med fem terninger, og det spilles IKKE tvungen.

Det kreves 63 poeng «øverst» for å få bonus (50 poeng). Yatzy gir også 50 poeng.  Du får ikke «kast til gode» hvis du f.eks. stopper på 4 like etter kun 2 kast. I forkant av arrangementet Hell Open vil det bli gitt orientering om regler og spillets gang.

Hvert bord har 4 spillere, og hvor du skal sitte blir bekjentgjort først ved oppmøte. Arrangør har et system der kjentfolk, familie osv. ikke nødvendigvis sitter ved samme bord. Altså, dette er en kveld med risiko for at du faktisk kan bli kjent med nye mennesker.

Ved hvert bord velges én person som skal være sekretær. Den til venstre for sekretær starter, dvs. det spilles «med sola».  Terninger som faller ned fra bordet eller «står på kant» kastes på nytt. Ved et kast der terninger som er lagt unna (f.eks. tre femmere) treffes av neste kast så tapes det som opprinnelig lå der. Legg derfor dine valgte terninger godt til sides på bordet. NB! Det er ikke tillatt å bruke egne terninger!

Det spilles to omganger, og de to spillerne ved bordet som har best resultat i en enkeltrunde (ikke sammenlagt) går videre til mellomrunde. Vinner f.eks. «Ola» begge rundene blir det den ved bordet som har best sum nærmest Ola som blir med til mellomrunde. Begge spilleblokkene fra bordet leveres umiddelbart etter avsluttet spill til sekretariatet. Her settes videre runder opp.

Finalen har fire spillere, og her er det «ekstern» sekretær som arrangør oppnevner. Finalen sendes direkte på to storskjermer (foto under), den ene med Excel regneark som viser resultat til alle spillere, den andre skjermen viser bordet med kamera der alle kan se terninger og resultat.

Yatzy er et sosialt spill og det er så klart tillatt med noe godt i glasset samt god stemning og hyggelig prat ved bordet. NB! Dette er et arrangement med kommunal skjenkebevilling, derfor er det ikke tillatt med noe medbrakt.